انواع آسانسور

پکیج اقتصادی

آسانسورهایی هستند که بدون آن که از کیفت اجناس کسر شده باشد برای رفاه حال مشتریان طراحی گردیده تا بتوانند از نظر هزینه، صرفه جوی وهمچنین از کیفیتی مطلوب بهره مند شوند.
برخی از قطعات اصلی شامل :

امکان ارتقاع هر یک از اقلام امکان پذیر می باشد، هدف ما جلب رضایت و شفاف سازی برای مشتریان گرامی می باشد.

پکیج لوکس

آسانسور هایی هستند که بنا به درخواست مشتری طراحی گردیده تا بتوانند علاوه بر صرفه جویی در مصرف برق و حرکت نرم و بدون شوک به صورت open loop از زیبایی آن بهره مند شوند.
برخی از قطعات اصلی شامل :

امکان ارتقاع هر یک از اقلام امکان پذیر می باشد، هدف ما جلب رضایت و شفاف سازی برای مشتریان گرامی می باشد.

پکیج سوپر لوکس

آسانسورهایی هستند که بنا به درخواست مشتری طراحی گردیده تا از تمامی مزایای یک آسانسور بروز دنیا استفاده مفید برده و در کاهش کامل هزینه های برق و عدم ایست آسانسور در هنگام قطع برق و تا ۲۰۰ استارت بدون نیاز به برق استفاده گردد.
برخی از قطعات اصلی شامل :

امکان ارتقاع هر یک از اقلام امکان پذیر می باشد، هدف ما جلب رضایت و شفاف سازی برای مشتریان گرامی می باشد.

پکیج هیدرولیک

آسانسورهایی هستند که بنا به درخواست مشتری طراحی گردیده جهت کاهش ۵۰ در صد هزینه برق وعدم نیاز به موتور خانه بالا.
برخی از قطعات اصلی شامل :

امکان ارتقاع هر یک از اقلام امکان پذیر می باشد، هدف ما جلب رضایت و شفاف سازی برای مشتریان گرامی می باشد.